Yhteisövastuu ja arvot

Saimaan Juomatehtaan juuret ovat syvällä Saimaan rannoilla.  Perheyrityksen arvojen mukaisesti paikallisuus ja yhteisöllisyys ovat toimintamme kulmakiviä.

Vastuu lähiympäristöstä on myös vastuun kantamista alueen työllisyydestä ja elinkeinotoiminnasta. Olemme tiedostaneet merkityksemme elintarvikealan työllistäjänä ja kasvuyrityksenä luomalla uusia työpaikkoja.

Saimaan Juomatehdas haluaa toimia aktiivisena toimintaympäristömme jäsenenä tukemalla ja edistämällä paikallisen kulttuurin, urheilun ja järjestöjen toimintaa sekä vaikuttaa myönteisen juomakulttuurin kehittymiseen.